phone: 02-954-2408-9, 089-514-8111

Tools / Instruments

5 รายการ

ต่อหน้า

 • Portable Digital Spectrum Analyzer - RF Explorer (Wide Band SUB 1G RF Range)

  Portable Digital Spectrum Analyzer - RF Explorer (Wide Band SUB 1G RF Range) เป็น Digital Spectrum Analyzer แบบพกพาเพื่อการใช้ตรวจสอบความแรงสัญญาณ หลายย่านความถี่ครอบคลุม 315MHz, 433MHz, 868MHz , 915MHz , UHF TV ฯลฯ สะดวกในการตรวจสอบภาคสนาม เหมาะกับการใช้ตรวจสอบการรับส่งข้อมูลเพื่อหาระยะสูงสุดของการรับส่ง นอกจากนี้ยังสามารถต่อกับ PC ร่วมกับ Software ผ่านสาย USB ได้ด้วย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿5,500.00

  สินค้าหมด

 • LA2016 Logic Analyzer

  LA2016 เป็น Logic Analyzer จำนวน 16 ช่องสัญญาณ มี Sampling Rate สูงสุดที่ 200 M รองรับแรงดันการวัดในช่วง -50 ถึง +50 โวลต์ ตรวจจับ Pulse ได้ขนาดเล็กสุดที่ 12.5 ns และมีช่องสร้าง PWM จำนวน 2 ช่อง ตั้งแต่ 0.1 Hz ถึง 20 MHz แรงดัน 3.3 โวลต์ รองรับการวิเคราะห์สัญญาณต่างๆ เช่น I2C, SPI, UART (RS-232/485/422), CAN, DMX-512, 1-wire, ฯลฯ เป็นต้น ตัวเครื่องเป็นฮาร์ดแวร์ตรวจวัดแล้วใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์กำหนดค่าและแสดงผลบนเครื่องคอมพิวเตอร์รองรับ Windows 7, 10 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿4,590.00

  สินค้าหมด

 • Portable Digital Spectrum Analyzer - RF Explorer (2.4G ISM Band RF Range)

  Portable Digital Spectrum Analyzer - RF Explorer (2.4G ISM Band RF Range) เป็น Digital Spectrum Analyzer แบบพกพาเพื่อการใช้ตรวจสอบความแรงสัญญาณ ย่าน 2.4G ISM Band สะดวกในการตรวจสอบภาคสนาม เหมาะกับการใช้ตรวจสอบการรับส่งข้อมูลย่าน 2.4G ISM Band เพื่อหาระยะสูงสุดของการรับส่ง นอกจากนี้ยังสามารถต่อกับ PC ร่วมกับ Software ผ่านสาย USB ได้ด้วย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿4,500.00

  สินค้าหมด

 • DSO Nano V3 - Pocket-Sized Digital Oscilloscope

  DSO Nano V3 - Pocket-Sized Digital Oscilloscope เป็น ออสซิลโลสโคป ขนาดเล็กแบบ Digital สามารถวัดสัญญาณและบันทึกค่าได้ในตัว พร้อมหน้าจอ TFT สามารถวัดสัญญาณและเห็นรูปสัญญาณได้ทันที ไม่ต้องต่อ PC (200KHz Analog Bandwidth) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿3,850.00

 • Portable Digital Spectrum Analyzer - RF Explorer (433MHz RF Range)

  Portable Digital Spectrum Analyzer - RF Explorer (433MHz RF Range) เป็น Digital Spectrum Analyzer แบบพกพาเพื่อการใช้ตรวจสอบความแรงสัญญาณย่านความถี่ 433MHz สะดวกในการตรวจสอบภาคสนาม เหมาะกับการใช้ตรวจสอบการรับส่งข้อมูลย่าน 433 MHz เพื่อหาระยะสูงสุดของการรับส่ง นอกจากนี้ยังสามารถต่อกับ PC ร่วมกับ Software ผ่านสาย USB ได้ด้วย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿3,750.00

  สินค้าหมด

5 รายการ

ต่อหน้า