phone: 02-954-2408-9, 089-514-8111

ยอดขาย สินค้าหมด

M03 - LVTTL UART to Wi-Fi with AT Command (IEEE802.11b/g)

sku : EWLM073
M03 - LVTTL UART to Wi-Fi คือ โมดูลที่ใช้สำหรับแปลงการรับส่งข้อมูลในรูปแบบ UART เป็นการรับส่งข้อมูลในรูปแบบของ Wireless LAN หรือ Wi-Fi (IEEE 802.11b/g) ซึ่งภายในโมดูลมี Software TPC/IP Stack อยู่ ทำให้ใช้งานได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ผ่านทาง AT Command ด้วยการเขียนโปรแกรมจากไมโครคอนโทรลเลอร์ได้อีกด้วย รองรับการใช้งานแบบ Ad hoc และ Infrastructure
สมัครเพื่อรับข้อมูลแจ้งเมื่อสินค้านี้กลับมามีในคลังสินค้า

สถานะของสินค้า : สินค้าหมด

ราคาปกติ: ฿855.00

Special Price ฿500.00

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

รหัส : EWLM073
ยี่ห้อ : HED
รุ่น : M03 (Chip TLG10UA03)
 


M03 - LVTTL UART to Wi-Fi คือ โมดูลที่ใช้สำหรับแปลงการรับส่งข้อมูลในรูปแบบ UART เป็นการรับส่งข้อมูลในรูปแบบของ Wireless LAN หรือ Wi-Fi (IEEE 802.11b/g) ซึ่งภายในโมดูลมี Software TPC/IP Stack อยู่ทำให้ใช้งานได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว เหมาะสำหรับนำมาใช้กับระบบประมวลผลหรือไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีความเร็วในการประมวลผลต่ำ ใช้หน่วยความจำน้อย และลดเวลาในการพัฒนาลง  โดยโมดูลมีการจัดสรร Software ที่เป็นส่วนของ TCP/IP Stack  และการควบคุม Hardware ที่ใช้รับส่งข้อมูลผ่านทาง Wireless ไว้แล้ว ดังนั้นเพียงแค่ตั้งค่าตัวโมดูลให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Network ผ่านทาง Software ที่ผู้ผลิตได้จัดเตรียมไว้ให้ก็สามารถใช้สื่อสารข้อมูลได้เลย นอกจากนี้ยังสามารถสั่งงานหรือเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆ ผ่านทาง  AT Command  ด้วยการเขียนโปรแกรมจากไมโครคอนโทรลเลอร์ได้อีกด้วย

สินค้าไม่รวมสายเชื่อมต่อ และเสาอากาศ

 

Feature Summary

 • Chip Set : TLG10UA03 from www.hed.com.cn (China)
 • Interface
   > 2x4 Pin of interface
   > สามารถรับส่งข้อมูลผ่านทาง UART ที่ความเร็ว 1200 – 115200 bps
   > รองรับ Hardware Flow Control RTS/CTS
   > ใช้กระแสไฟฟ้า 3.3V DC
 • Wireless
   > รองรับการรับส่งข้อมูลผ่าน Wireless ตามมาตรฐาน IEEE 802.11 b/g
   > ใช้ช่วงความถี่ 2.412 – 2.484 GHz
   > รองรับการใช้งานแบบ Ad hoc และ Infrastructure
   > รองรับมาตรฐานความปลอดภัย WEP64/WEP128/TKIP/CCMP(AES)/WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
   > รองรับ Network Protocol แบบ TCP/UDP/ICMP/DHCP/DNS/HTTP

 

Information Support

 

Product included:

 

Warranty

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ManufacturerHED
Country of Manufacture

รีวิวสินค้า

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

Only registered users can write reviews. Please, log in or register