phone: 02-954-2408-9, 089-514-8111

Ethernet Modules

1 รายการ

ต่อหน้า

  • ET-MINI ENC28J60 - Ethenet Interface Module

    ET-MINI ENC28J60 เป็นโมดูลที่ออกแบบมาเพื่อเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระบบการสื่อสารระหว่างบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ กับโครงข่าย ETHERNET ผ่าน SPI BUS ความเร็วสูงสุด 10 M ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
    ฿650.00

    สินค้าหมด

1 รายการ

ต่อหน้า