phone: 02-954-2408-9, 089-514-8111

Didactic

2 รายการ

ต่อหน้า

 • ชุดฝึกระบบ Automation - Color Sorting Conveyor Automation Training

  (กรุณาขอใบเสนอราคา) ชุดฝึกระบบ Automation - Color Sorting Conveyor Automation Training เป็นชุดฝึกการควบคุมคัดแยกสีของวัตถุที่อยู่บนสายพาน สามารถแสดงให้เห็นกระบวนการขนถ่ายวัสดุ พร้อมชุด Sensor, มอเตอร์, Controller ที่สามารถฝึกการเขียนควบคุมได้อย่างแท้จริง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿0.00

  สินค้าหมด

 • ชุดฝึกระบบ Automatic Weather Station Training

  (กรุณาขอใบเสนอราคา) ชุดฝึกระบบ Automatic Weather Station เป็นชุดฝึกระบบสถานีตรวจวัดสภาพอากาศโดยอัตโนมัติที่มี Datalogger, Solar Power System, Battery ในตัว พร้อม Interface RS232 สำหรับนำไปเขียนโปรแกรมบันทึกข้อมูล สามารถใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์, Embedded Linux หรือ ชุด Hardware จาก NI (ด้วย Software LabVIEW) โปรแกรมให้ทำงาน Real Time ได้ เหมาะสำหรับศึกษาทดลอง วิจัย หรือใช้งานจริง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿0.00

  สินค้าหมด

2 รายการ

ต่อหน้า