มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED
8-CH 5V Solid State Relay8-CH 5V Solid State Relay
รหัสสินค้า: EFDV439


680.00 บาท
In stock 12

บอร์ดโซลิตสเตท รีเลย์ (Solid State Relay : SSR) รีเลย์เอาต์พุตแบบ SPDT จำนวน 8 ช่อง สามารถใช้กับโหลดเฉพาะแรงดันไฟฟ้า AC 100 ถึง 240 VAC กระแสสุงสุดไม่เกิน 2A โดยใช้สัญญาณในการควบคุมการทำงานเป็นสัญญาณโลจิกระดับ TTL