Pin Header Dip Right Angle Single Row 1X40PIN (2.54 Pitch)Pin Header Dip Right Angle Single Row 1X40PIN (2.54 Pitch)
SKU: ESOC088


6.50 THB
QuantityPrice:
1 - 246.50 THB
25 - 496.25 THB
50 - 996.00 THB
100 - 2495.70 THB
250 - 10005.50 THB
In stock 82

Pin Header Connector Dip Right Angle Single Row 1X40PIN (2.54 Pitch) - Header Pin เเถวเดี่ยว ขางอ ระยะ pitch 2.54mm