Gravity: Waterproof DS18B20 Sensor KitGravity: Waterproof DS18B20 Sensor Kit
SKU: EFDV685


350.00 THB
In stock 3

ชุดคิตเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ DS18B20 แบบสายโพรบและกระเปาะวัดกันน้ำ มาพร้อมโมดูลวงจรตัวต้านทานสำหรับเชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ทันที อินเตอร์เฟสเป็น 1-wire รองรับแรงดันการทำงานทั้ง 3.3 และ 5 โวลต์ ความละเอียดในการตรวจวัด 9-bit ถึง 12-bit รองรับอุณหภูมิช่วง -55 ถึง 125 องศาเซลเซียส (-67 ถึง 257 องศาฟาเรนต์ไฮต์)