Arcade Push Button (Black)Arcade Push Button (Black)
SKU: EFDV548


30.00 THB
In stock 6

Arcade Push Button (Black) คือ ปุ่มกดแบบกดติดปล่อยดับสีดำ ซึ่งนิยมใช้ในตู้เกมส์สมัยก่อน ปัจจุบันมีการนำมาประยุกต์ใช้งานในหลายโปรเจค