Currency :
Login Register

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *

Search

เพิ่มเพื่อน

Your Cart

Your Cart is Empty

new customer 200p

AW Banner 01 01 01

Preorder Logo

Free Shipping 200x200

Promotion

Our Products

logo final

 ร่วมงานกับ ThaiEasyElec (Join Us)

บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด (www.ThaiEasyElec.com) ดำเนินธุรกิจจัดหา ทั้งยังเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภท อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, บอร์ดทดลอง ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือวัด ที่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เพื่อการศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคหรือมหาวิทยาลัย รวมทั้งสินค้าประเภทโมดูลเซนเซอร์ต่างๆ ที่ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม หลากหลายยี่ห้อทั้งไทยและนำเข้าจากต่างประเทศ เราดำเนินธุรกิจด้วยระบบ E-Commerce ภายใต้แบรนด์เว็บไซด์ www.ThaiEasyElec.com 

             

            นอกจากนี้เรายังพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง วางจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ รับพัฒนางานทางด้าน อิเล็กทรอนิกส์, พัฒนาระบบให้กับโรงงานอุตสาหกรรม, รับงาน OEM/ODM ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส่งมอบลูกค้า เพื่อทดแทนการนำเข้า พร้อมรับผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แบบ One Stop Service (อ่านรายละเอียดของบริษัทเพิ่มเติมได้จาก About Us)

สวัสดิการของบริษัท

ขั้นพื้นฐาน => ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สมัครหรือไม่ก็ได้), Incentive
ส่วนเพิ่มเติม => ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุ, ตรวจสุขภาพประจำปี, จัดเลี้ยงปีใหม่, สัมมนาบริษัทประจำปี

ติดต่อสมัครงาน
- ระบุตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร พร้อมส่งเอกสารหลักฐานการศึกษา / ผลงานต่างๆ / Resume
- ส่งรายละเอียดเข้ามาที่ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หลังจากทางบริษัทได้รับเอกสารแล้ว ทางบริษัทจะนัดสัมภาษณ์ต่อไป

 

คุณสมบัติ พื้นฐานทั่วไป
1. บริษัทต้องการบุคลคลากรที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน รักความเจริญก้าวหน้า พร้อมที่จะโตไปกับบริษัท
2. เน้นการทำงานเป็นทีม สามารถควบคุมอารมณ์ในการทำงานได้ดี
3. มีความคิดสร้างสรรค์ ตั้งใจ ขยัน อดทน สู้งาน รับผิดชอบต่อหน้าที่
4. หากมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (Urgent!!!)
จำนวน: 1 ตำแหน่ง
ทำงานเวลาปกติ: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.

รายละเอียดของงาน:

          สรรหาบุคคลากรที่มีคุณภาพเข้าทำงานในองค์กร และพัฒนาบุคลากรเหล่านั้นให้สอดคล้องกับการเติบโตขององค์กร สร้างวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร

คุณสมบัติ:

1. เพศชาย/หญิง 
2. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 1 ปี
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
5. มีทักษะการสื่อสารที่ดี
6. ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้พอสมควร และใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง

 

2. ตำแหน่ง Software Developer/Engineer (Urgent!!!)
จำนวน: 1 ตำแหน่ง
ทำงานเวลาปกติ: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น. หรือ เพิ่มเติม (ขึ้นอยู่กับความเร่งด่วน)

รายละเอียดของงาน:

          กำหนดคุณสมบัติ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมเชื่อมต่อกับระบบฝังตัวเข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผ่านเทคโนโลยีต่างๆ ที่แพร่หลายในปัจจุบัน รวมถึงการตอบคำถามทางเทคนิคเกี่ยวกับโปรแกรมในด้านคุณสมบัติ การใช้งาน การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และเขียนพรีวิว รีวิว บทความ และเอกสารเกี่ยวกับโปรแกรมที่พัฒนาและการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์

คุณสมบัติ:

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรม
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการพัฒนาโปรแกรมรวมทั้งโครงสร้างข้อมูล
 • มีความรู้ความเข้าใจ ออกแบบ สร้าง และใช้งาน Relational Database และใช้คำสั่ง SQL ได้
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, TCP/IP, Internet, Mobile Data Network 
 • สามารถพัฒนาโปรแกรมบน Linux และ Windows ด้วยภาษา C/C++ หรือ Java หรือ .NET
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (อ่าน/เขียน/ฟัง)
 • มีความรับผิดชอบสูง ขยันขันแข็ง สามารถทำงานเป็นทีมภายใต้แรงกดดันและระยะเวลาเร่งด่วนได้
 • เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร) / เพศหญิง

 

หากมีคุณสมบัติเหล่านี้จะได้รับการพิจารณาเพิ่มเติมเป็นพิเศษ

 • สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา PHP, Python, Node.js หรือภาษาอื่นๆ
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Cloud, HTML5, MQTT และเทคโนโลยีเกี่ยวกับเว็บไซต์
 • มีความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และระบบฝังตัว เขียนโปรแกรมบนไมโครคอนโทรลเลอร์
 • สามารถพัฒนาโปรแกรมบน Android, iOS, Windows Phone

 

3. ตำแหน่ง Application Engineer (Firmware/Hardware) (Urgent!!!)
จำนวน: 1 ตำแหน่ง
ทำงานเวลาปกติ: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น. หรือ เพิ่มเติม (ขึ้นอยู่กับความเร่งด่วน)

รายละเอียดของงาน:

         กำหนดคุณสมบัติ ออกแบบ และพัฒนาระบบฝังตัว รวมถึงการตอบให้บริการและตอบคำถามทางเทคนิคในด้านคุณสมบัติ การใช้งาน การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และเขียนพรีวิว รีวิว บทความ และเอกสารเกี่ยวข้องกับสินค้าทั้งที่ผลิตขึ้นเองและนำเข้ามาจำหน่าย

คุณสมบัติ:

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการพัฒนาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์และระบบฝังตัว
 • มีความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และระบบฝังตัว การต่อวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโปรแกรมบนไมโครคอนโทรลเลอร์ส่วนเฟิร์มแวร์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (อ่าน/เขียน/ฟัง)
 • มีความรับผิดชอบสูง ขยันขันแข็ง สามารถทำงานเป็นทีมภายใต้แรงกดดันและระยะเวลาเร่งด่วนได้
 • เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร) / เพศหญิง

 

หากมีคุณสมบัติเหล่านี้จะได้รับการพิจารณาเพิ่มเติมเป็นพิเศษ

 • มีความรู้ความเข้าใจทางด้าน Embedded Linux และ Windows Embedded
 • มีความรู้ความเข้าใจและสามารถออกแบบฮาร์ดแวร์และแผ่นวงจรพิมพ์ได้
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, TCP/IP, Internet, Mobile Data Network

 

4. ตำแหน่ง System Engineer (Urgent!!!)
จำนวน: 1 ตำแหน่ง
ทำงานเวลาปกติ: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น. หรือ เพิ่มเติม (ขึ้นอยู่กับความเร่งด่วน)
คุณสมบัติ
• หญิง/ชาย (ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) อายุ 21-25 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วศบ, คอบ, อสบ สาขา ไฟฟ้า, คอมพิวเตอร์, อิเล็กทรอนิกส์, โทรคมนาคม (ไฟฟ้าสื่อสาร), เครื่องมือวัด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
• สามารถออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Schematic) ได้, เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ได้
• มีประสบการณ์ในการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ / ระบบ Embedded System อย่างน้อย 1 ปี
• สามารถอ่านและเข้าใจเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษได้ดี
ลักษณะงานหลัก
• ออกแบบพัฒนา, วิจัยและทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือระบบ Embedded System, ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Schematic) โดยเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนเขียน Firmware บนไมโครคอนโทรลเลอร์ สำหรับผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้อย่างสมบูรณ์
• สามารถวิเคราะห์ ดูแล ตรวจสอบ รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายได้

5. ตำแหน่ง Junior Sale Engineer (Urgent!!!)
จำนวน: 1 ตำแหน่ง
ทำงานเวลาปกติ: วันจันทร์ - วันศุกร์
คุณสมบัติ
• หญิง/ชาย (ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) อายุ 21-25 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วศบ, คอบ, อสบ
สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, โทรคมนาคม หรือเครื่องมือวัด
• พร้อมเรียนรู้เทคนิควิศวกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
• มีประสบการณ์ด้านงานขายโครงการ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
• สามารถอ่าน - เขียนภาษาอังกฤษได้ (พูดได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
• ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น Microsoft Office, Internet, E-mail
• สามารถขับขี่รถยนต์ได้พร้อมมีใบอนุญาต, ชำนาญหลากหลายเส้นทาง และมีพาหนะส่วนตัว
• มีทักษะการประสานงาน และการเจรจา ต่อรองที่ดี
• หากมีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าประเภท Test and Measurement Equipment (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
ลักษณะงานหลัก
• ดูแลลูกค้าฐานลูกค้าเดิม, หาลูกค้าใหม่ ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาแก่ลูกค้า
• ทำใบเสนอราคา
• ทำรายงานการพบลูกค้า เพื่อแจ้งให้แกหัวหน้างานรับทราบ
• ดูแลประสานงานกับลูกค้าก่อนและหลังการขาย
• สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

6. Technician (ช่างเทคนิค) (Urgent!!!)

จำนวน: 1 ตำแหน่ง
ทำงานเวลาปกติ: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น. หรือ เพิ่มเติม (ขึ้นอยู่กับความเร่งด่วน)
คุณสมบัติ
• เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิการศึกษา ปวช, ปวส, ปริญญาตรีสาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีทักษะด้านงานบัดกรีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ลักษณะงานหลัก
• บัดกรี, ล้างบอร์ด, ทดสอบ และซ่อมบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
• ออกนอกสถานที่เป็นบางครั้งเพื่อ Service, ติดตั้งงาน
• สนับสนุนการทำงานของทีม R&D และทีม FAE

 

7. ตำแหน่ง Admin Officer (ปิดรับสมัคร)
จำนวน: 1 ตำแหน่ง
ทำงานเวลาปกติ: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น. หรือ เพิ่มเติม (ขึ้นอยู่กับความเร่งด่วน)

รายละเอียดของงาน:

          รับผิดชอบออเดอร์ลูกค้าหน้าเวบไซต์และหน้าร้าน

คุณสมบัติ:

 • เพศหญิง อายุระหว่าง 18-25 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี อาทิเช่น Microsoft Excel, Microsoft Word เป็นต้น
 • มีความรับผิดชอบ, อดทนต่อแรงกดดันได้ดี

 

Newsletter

Follow Us