NuTiny-SDK-NUC240 (Starter Development Kit)NuTiny-SDK-NUC240 (Starter Development Kit)
SKU: EFDV351


1,090.00 THB
545.00 THB
Discount: 545.00 THB
Notify Me OUT OF STOCK

NuTiny-SDK-NUC240 เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ ARM Cortex-M0 ขนาดเล็ก เบอร์ NUC240VE3AE จาก Nuvoton ความเร็ว 72Mhz หน่วยความจำ Flash ขนาด 128KB, RAM ขนาด 16KB เป็นบอร์ดขนาดเล็กเหมาะสำหรับนำไปพัฒนาชิ้นงานหรือโปรเจ็คต่างๆ และยังมี CD ไฟล์ BSP Library , Datasheet, User Manual, โปรแกรมสำหรับพัฒนา(Keil Evaluation) โปรแกรม tools ต่างๆ, เอกสารอื่นๆอีกมากมายภายในแผ่น cd เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและนักพัฒนา