TCA9548A I2C MultiplexerTCA9548A I2C Multiplexer
SKU: EFDV473


350.00 THB
Notify Me OUT OF STOCK

โมดูลมัลติเพล็กซ์สัญญาณบัส I2C ใช้ชิพ TCA9548A สำหรับเชื่อมต่อกับโมดูลสื่อสารผ่านบัส I2C ที่มีแอดเดรสเดียวกัน หรือไม่สามารถเปลี่ยนแอดเดรสได้จำนวนหลายตัวเข้าด้วยกันได้สูงสุด 8 ตัว โดยโมดูลจะทำหน้าที่เป็นเหมือนประตูเปิด-ปิดการทำงานให้เชื่อมต่อกับโมดูล I2C ตัวที่ต้องการ