NuTiny-SDK-NUC140 (Starter Development Kit)NuTiny-SDK-NUC140 (Starter Development Kit)
SKU: EFDV352


990.00 THB
495.00 THB
Discount: 495.00 THB
In stock 1

NuTiny-SDK-NUC140 เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ ARM Cortex-M0 ขนาดเล็ก เบอร์ NUC140VE3CN จาก Nuvoton ความเร็ว 50Mhz หน่วยความจำ Flash ขนาด 32KB, RAM ขนาด 4KB เป็นบอร์ดขนาดเล็กเหมาะสำหรับนำไปพัฒนาชิ้นงานหรือโปรเจ็คต่างๆ และยังมี CD ไฟล์ BSP Library , Datasheet, User Manual, โปรแกรมสำหรับพัฒนา(Keil Evaluation) โปรแกรม tools ต่างๆ, เอกสารอื่นๆอีกมากมายภายในแผ่น cd เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและนักพัฒนา