phone: 02-954-2408-9, 089-514-8111

Join Us

logo final

ร่วมงานกับ ThaiEasyElec (Join Us)

 

           บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด (www.ThaiEasyElec.com) ดำเนินธุรกิจจัดหา ทั้งยังเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภท อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, บอร์ดทดลอง ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือวัด ที่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เพื่อการศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคหรือมหาวิทยาลัย รวมทั้งสินค้าประเภทโมดูลเซนเซอร์ต่างๆ ที่ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม หลากหลายยี่ห้อทั้งไทยและนำเข้าจากต่างประเทศ เราดำเนินธุรกิจด้วยระบบ E-Commerce ภายใต้แบรนด์เว็บไซด์ www.ThaiEasyElec.com

           นอกจากนี้เรายังพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง วางจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ รับพัฒนางานทางด้าน อิเล็กทรอนิกส์, พัฒนาระบบให้กับโรงงานอุตสาหกรรม, รับงาน OEM/ODM ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส่งมอบลูกค้า เพื่อทดแทนการนำเข้า พร้อมรับผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แบบ One Stop Service

สวัสดิการของบริษัท

- ขั้นพื้นฐาน => ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สมัครหรือไม่ก็ได้), Incentive
- ส่วนเพิ่มเติม => ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุ, ตรวจสุขภาพประจำปี, จัดเลี้ยงปีใหม่, สัมมนาบริษัทประจำปี

ติดต่อสมัครงาน
- ระบุตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร พร้อมส่งเอกสารหลักฐานการศึกษา / ผลงานต่างๆ / Resume
- ส่งรายละเอียดเข้ามาที่ Email : hr@thaieasyelec.com หลังจากทางบริษัทได้รับเอกสารแล้ว ทางบริษัทจะนัดสัมภาษณ์ต่อไป


คุณสมบัติ พื้นฐานทั่วไป
1. บริษัทต้องการบุคลคลากรที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน รักความเจริญก้าวหน้า พร้อมที่จะโตไปกับบริษัท
2. เน้นการทำงานเป็นทีม สามารถควบคุมอารมณ์ในการทำงานได้ดี
3. มีความคิดสร้างสรรค์ ตั้งใจ ขยัน อดทน สู้งาน รับผิดชอบต่อหน้าที่
4. หากมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (Urgent!!!)
จำนวน: 1 ตำแหน่ง
ทำงานเวลาปกติ: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.

รายละเอียดของงาน:
สรรหาบุคคลากรที่มีคุณภาพเข้าทำงานในองค์กร และพัฒนาบุคลากรเหล่านั้นให้สอดคล้องกับการเติบโตขององค์กร สร้างวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร

คุณสมบัติ:
1. เพศชาย/หญิง
2. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 1 ปี
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
5. มีทักษะการสื่อสารที่ดี
6. ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้พอสมควร และใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง

 

2. ตำแหน่ง Software Developer/Engineer (Urgent!!!)
จำนวน: 1 ตำแหน่ง
ทำงานเวลาปกติ: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น. หรือ เพิ่มเติม (ขึ้นอยู่กับความเร่งด่วน)

รายละเอียดของงาน:
กำหนดคุณสมบัติ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมเชื่อมต่อกับระบบฝังตัวเข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผ่านเทคโนโลยีต่างๆ ที่แพร่หลายในปัจจุบัน รวมถึงการตอบคำถามทางเทคนิคเกี่ยวกับโปรแกรมในด้านคุณสมบัติ การใช้งาน การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และเขียนพรีวิว รีวิว บทความ และเอกสารเกี่ยวกับโปรแกรมที่พัฒนาและการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์

คุณสมบัติ:
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรม
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการพัฒนาโปรแกรมรวมทั้งโครงสร้างข้อมูล
3. มีความรู้ความเข้าใจ ออกแบบ สร้าง และใช้งาน Relational Database และใช้คำสั่ง SQL ได้
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, TCP/IP, Internet, Mobile Data Network
5. สามารถพัฒนาโปรแกรมบน Linux และ Windows ด้วยภาษา C/C++ หรือ Java หรือ .NET
6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (อ่าน/เขียน/ฟัง)
7. มีความรับผิดชอบสูง ขยันขันแข็ง สามารถทำงานเป็นทีมภายใต้แรงกดดันและระยะเวลาเร่งด่วนได้
8. เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร) / เพศหญิง

หากมีคุณสมบัติเหล่านี้จะได้รับการพิจารณาเพิ่มเติมเป็นพิเศษ
1. สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา PHP, Python, Node.js หรือภาษาอื่นๆ
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Cloud, HTML5, MQTT และเทคโนโลยีเกี่ยวกับเว็บไซต์
3. มีความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และระบบฝังตัว เขียนโปรแกรมบนไมโครคอนโทรลเลอร์
4. สามารถพัฒนาโปรแกรมบน Android, iOS, Windows Phone

 

3. ตำแหน่ง Application Engineer (Firmware/Hardware) (Urgent!!!)
จำนวน: 1 ตำแหน่ง
ทำงานเวลาปกติ: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น. หรือ เพิ่มเติม (ขึ้นอยู่กับความเร่งด่วน)

รายละเอียดของงาน:
กำหนดคุณสมบัติ ออกแบบ และพัฒนาระบบฝังตัว รวมถึงการตอบให้บริการและตอบคำถามทางเทคนิคในด้านคุณสมบัติ การใช้งาน การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และเขียนพรีวิว รีวิว บทความ และเอกสารเกี่ยวข้องกับสินค้าทั้งที่ผลิตขึ้นเองและนำเข้ามาจำหน่าย

คุณสมบัติ:
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการพัฒนาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์และระบบฝังตัว
3. มีความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และระบบฝังตัว การต่อวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโปรแกรมบนไมโครคอนโทรลเลอร์ส่วนเฟิร์มแวร์
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (อ่าน/เขียน/ฟัง)
5. มีความรับผิดชอบสูง ขยันขันแข็ง สามารถทำงานเป็นทีมภายใต้แรงกดดันและระยะเวลาเร่งด่วนได้
6. เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร) / เพศหญิง

หากมีคุณสมบัติเหล่านี้จะได้รับการพิจารณาเพิ่มเติมเป็นพิเศษ
1. มีความรู้ความเข้าใจทางด้าน Embedded Linux และ Windows Embedded
2. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถออกแบบฮาร์ดแวร์และแผ่นวงจรพิมพ์ได้
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, TCP/IP, Internet, Mobile Data Network

 

4. ตำแหน่ง System Engineer (Urgent!!!)
จำนวน: 1 ตำแหน่ง
ทำงานเวลาปกติ: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น. หรือ เพิ่มเติม (ขึ้นอยู่กับความเร่งด่วน)

คุณสมบัติ
• หญิง/ชาย (ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) อายุ 21-25 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วศบ, คอบ, อสบ สาขา ไฟฟ้า, คอมพิวเตอร์, อิเล็กทรอนิกส์, โทรคมนาคม (ไฟฟ้าสื่อสาร), เครื่องมือวัด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
• สามารถออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Schematic) ได้, เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ได้
• มีประสบการณ์ในการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ / ระบบ Embedded System อย่างน้อย 1 ปี
• สามารถอ่านและเข้าใจเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษได้ดี

ลักษณะงานหลัก
• ออกแบบพัฒนา, วิจัยและทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือระบบ Embedded System, ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Schematic) โดยเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนเขียน Firmware บนไมโครคอนโทรลเลอร์ สำหรับผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้อย่างสมบูรณ์
• สามารถวิเคราะห์ ดูแล ตรวจสอบ รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายได้

 

5. ตำแหน่ง Junior Sale Engineer (Urgent!!!)
จำนวน: 1 ตำแหน่ง
ทำงานเวลาปกติ: วันจันทร์ - วันศุกร์

คุณสมบัติ
• หญิง/ชาย (ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) อายุ 21-25 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วศบ, คอบ, อสบ
สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, โทรคมนาคม หรือเครื่องมือวัด
• พร้อมเรียนรู้เทคนิควิศวกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
• มีประสบการณ์ด้านงานขายโครงการ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
• สามารถอ่าน - เขียนภาษาอังกฤษได้ (พูดได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
• ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น Microsoft Office, Internet, E-mail
• สามารถขับขี่รถยนต์ได้พร้อมมีใบอนุญาต, ชำนาญหลากหลายเส้นทาง และมีพาหนะส่วนตัว
• มีทักษะการประสานงาน และการเจรจา ต่อรองที่ดี
• หากมีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าประเภท Test and Measurement Equipment (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

ลักษณะงานหลัก
• ดูแลลูกค้าฐานลูกค้าเดิม, หาลูกค้าใหม่ ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาแก่ลูกค้า
• ทำใบเสนอราคา
• ทำรายงานการพบลูกค้า เพื่อแจ้งให้แกหัวหน้างานรับทราบ
• ดูแลประสานงานกับลูกค้าก่อนและหลังการขาย
• สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

6. Technician (ช่างเทคนิค) (Urgent!!!)
จำนวน: 1 ตำแหน่ง
ทำงานเวลาปกติ: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น. หรือ เพิ่มเติม (ขึ้นอยู่กับความเร่งด่วน)

คุณสมบัติ
• เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิการศึกษา ปวช, ปวส, ปริญญาตรีสาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีทักษะด้านงานบัดกรีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ลักษณะงานหลัก
• บัดกรี, ล้างบอร์ด, ทดสอบ และซ่อมบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
• ออกนอกสถานที่เป็นบางครั้งเพื่อ Service, ติดตั้งงาน
• สนับสนุนการทำงานของทีม R&D และทีม FAE